מומנטום – נתניה

קומות

9

יחידות דיור

כ – 4,000 מ"ר מסחר וכ – 17,000 מ"ר משרדים

כמות בניינים

1

עובדה מעניינת

יזם

שרון & נהב, חקלאי נכסים, מידאס

אדריכל

כנף פרנס אדריכלים

אודות הפרויקט

גלריה