סוקולוב – הרצליה

קומות

9 – 13

יחידות דיור

50 יחידות

כמות בניינים

2 – מחוברים

עובדה מעניינת

יזם

שרון נהב

אדריכל

אורי גיא אדריכלים

אודות הפרויקט

ממוקם בליבה של הרצליה, בין הרחובות סוקולוב וסירקין.
פרויקט בשילוב עדין בין מרקם המסחר למגורים.
מתחם המגורים נשען על רחוב סירקין השקט, כאשר המסחר המנותק מהפרויקט נשען על רחוב סוקולוב המיוחד

גלריה